Společnost    

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ OBCE

 
 
 

Starosta

Ing. Vítězslav Blažek

 

Místostarostové

Tomáš Bělohlavý

Michal Sedlecký

 

Členové rady

Marcela Forman
Jan Vavřík

 

 
     

Finanční výbor

Předseda:

Ing. Zdeněk Bláha

Členové:

Ing. Zdeněk Hlaváček

Ing. Eva Hirschfeldová

 

Revizní výbor

Předseda:

Pavel Šůs
Členové:

Radka Lukášová

Marcela Forman