Zpět

 

 

 

Původní obsazení komise:

 

Předseda:

Jan Vavřík

Členové:

Bc. Kateřina Moučková

Ing. Zdeněk Bláha

Ing. Jaroslav Koželuh

Karel Pretl

 

 

Směrnice
pro působení
komise

      Komise pro výběrová řízení

 

 

Zápisy:

 • VR-2010-005
  1. Posouzení nabídek na zpracování územního plánu obce Chotíkov.
  2. Posouzení nabídek na vytápění budovy obecního úřadu.
  3. Posouzení nabídek na odkanalizování silnice k servisu

 • VR-2010-004 Pořízení nábytku pro základní školu (proběhlo v režii školy)

 • VR-2010-003 Pořízení nábytku pro základní školu

 • VR-2010-002 Činnost koordinátora BOZP na rekonstrukci místních komunikací.

 • VR-2010-001 Činnost koordinátora BOZP na rekonstrukci místních komunikací.

 

Výsledky:

 • VR-2010-002 Smlouva byla uzavřena s firmou MANIFOLD GROUP a.s.

 

Komise pro výběrová řízení byla usnesením Zastupitelstva obce č. 15 z 3.5.2012 zrušena z důvodu nízké efektifvity (nízký počet realizovaných výběrových řízení)

 

Rada obce bude nadále jmenovat výběrovou komisi pro jednotlivá výběrová řízení
ad-hoc a zápisy budou přiloženy k příslušnému zápisu z jednání Rady obce.

 

 Aktualizováno: 20.10.2012